VELKOOBCHOD S BAZÉNOVOU TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM

cs

Slovníček pojmů

Název Popis

BST

Zkratka pro Bazénovou Super Tabletu, která obsahuje hlavně chlór, algicid a vločkovač

 

Celkový chlór

Součet množství volného a vázaného chlóru.

 

Dvojnipel

Spojka po obou stranách s venkovním závitem

 

Floccer

Flokulant  čili vločkovač, který slouží ke shluknutí  těch nejmenších nečistot ve vodě, které jsou menší, než je filtrační schopnost  filtrace do  vloček, které již písková filtrace zachytí.

 

Chloraminy

Sloučeniny vznikající při reakci chlóru ve vodě.

 

Mufna

Jako nátrubek nebo hrdlo je spojka po obou stranách s vnitřním lepením

 

ORP(Redox)

Zkratkou pro tzv. Oxidation-Reduction-Potential (oxidační redukční potenciál). Tento údaj vypovídá o zdraví prospěšnosti a dezinfekčnosti vody a o míře zbývajícího kyslíku obsaženého ve vodě. Na ORP má vliv jakýkoli oxidační prostředek přidaný do vody, jako např. chlór, brom nebo vzduch. ORP určuje velmi důležitý index: bakteriologickou kvalitu vody. Ideální ORP určené WHO (World Health Organisation – Světová zdravotnická organizace) u pitné vody je stanoveno na 650 mV. Tato hodnota zaručuje prevenci proti mikrobům a bakteriím, které by se mohly vyskytnou v neošetřené vodě.

 

pH

Negativní logaritmus koncentrace protonů nebo vodíkových iontů (H+) v kapalině, v našem případě vodě. Pokud je koncentrace protonů vyšší než oxidu vodíku (OH–), voda je kyselá. Pokud je tomu naopak, je zásaditá. Hodnotu správného pH vody je třeba znát. Ideální hodnota pH standardního bazénu je mezi 6,9 a 7,4 v závislosti na krytí bazénu a kvalitě vody. pH mořské vody je mezi 8 a 8,5 a vysokohorské vody kolem 7.

 

Skimmer

Plastová nádoba s hrdlem většinou zabudovaná ve stěně bazénu,  která saje vodu s nečistotami napadanými na hladinu. Součástí skimmeru je košík na zachytávání hrubých nečistot (např.listí apod.) a dvířka zabraňující vrácení nečistot zpět do bazénu (při vypnutí filtrace).  Voda ze skimmeru odtéká do filtrace.

 

TDS

Total Dissolved Solids (TDS) je množství různorodých látek rozpuštěných ve vodě. Tyto látky mohou být minerální soli, vápník, organické a anorganické látky a částice sulfáty, silikáty, moč, deodoranty, parfémy, oleje na opalování apod. Zbytky chemikálií produkují částečky, které rozpuštěné ve vodě, přímo ovlivňují hodnoty TDS. Ideální hodnota TDS nepřekračuje 900 ppm (parts per milion/částic v milionu). Vody s hodnotou přesahující 900 ppm si všimnete snadno – zapáchá a má jinou barvu než obvykle. Jediná možnost jak snížit TDS je vyměnit podstatnou část vody v bazénu.

 

Vázaný chlór

Chlór, který je již vázaný na nečistoty ve vodě. Způsobuje charakteristický zápach. Nejčastější formou vázaného chloru jsou tzv. chloraminy.

 

Volný chlór

Aktivní chlór přítomný ve vodě za účelem její dezinfekce. S organickými nečistotami reaguje za vzniku vázaného chlóru.