VELKOOBCHOD S BAZÉNOVOU TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM

cs

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky

Zodpověděli jsme nejčastější otázky našich zákazníků, například jak dávkovat bazénovou chemii, jaké vybrat filtrační zařízení a jak čistit účinně bazén. Pokud i po prohlédnutí sekce Nejčastější dotazy zůstane váš dotaz nezodpovězen, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

1.  Je nutné mít v bazénu filtrační zařízení?
2.  Je lepší filtrační zařízení pískové nebo kartušové?
3.  Jak velké a výkonné filtrační zařízení na jakou velikost bazénu?
4.  Proč "rezne" nerez v bazénu ošetřovaném elektrolýzou slané vody?
5.  Je nutné používat současně filtrační zařízení i bazénovou chemii?
6.  Jaká bazénová chemie je nejúčinnější?
7.  Jak silný výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na jakou velikost bazénu?
8.  Mám v bazénu kalnou vodu a řasy, jak vodu zase vyčistit?
9.  Jak správně zazimovat bazén?


1. Je nutné mít v bazénu filtrační zařízení?

Filtrační zařízení je nezbytné pro bezproblémový provoz bazénu. V případě privátních bazénů by voda měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně s dobou jednoho cyklu v rozmení 2 až 4 hodin (samozřejmě je nutné zohlednit typ, určení, zatížení bazénu a počasí). U veřejných bazénových provzů je vhodné provozovat filtraci kontinuálně pro zajištění požadované jakosti bazénové vody. Při výběru filtrace je nutné zohlednit množství vody v recirkulačním systému, filtrační výkon i filtrační rychlost. Obecně se dá říci - bude-li mechanická úprava vody správně navržena (mírně předimenzována), bude možné udržovat bazén s minimálním množstvám chemických činidel.


2. Je lepší filtrační zařízení pískové nebo kartušové?

Kartušové filtrace jsou vhodné pouze pro malé nadzemní bazénky. Výkony těchto filtrů odpovídají bazénům, které mají maximální objem do 5 m3. U větších bazénů je nutné mít kvalitní filtrační jednotku, která zajistí dokonalou cirkulaci a odfiltrování nečistot. Mezi tyto filtrační jednotky patří pískové filtrace.


3. Jak velké a výkonné filtrační zařízení na jakou velikost bazénu?

V případě privátních bazénů by voda měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně s dobou jednoho cyklu v rozmení 2 až 4 hodin. Při výběru filtrace je tedy nutné zohlednit množství vody v bazénu a výkon filtru. Je vhodné filtrační stanici raději lehce předimenzovat.

Návrh může být následující:          
objem bazénu "V" (m3)   /   interní recirkulace "IR" např. 4 (hod)   =   optimální výkon čerpadla (m3/h)


4. Proč "rezne" nerez v bazénu ošetřovaném elektrolýzou slané vody?

U bazénů ošetřovaných elektrolýzou slané vody obecně nedoporučujeme používat nerez, protože elektrolýza soli je velice agresivní. Agresivní je nejen na nerez a veškerou bazénovou technologii, ale i u vnitřních bazénů na kovy mimo bazén (např. vzduchotechnika). Pokud však musí být nerez použita např. žebřík, doporučujeme nerez s označením AISI – 316. Avšak i nerez AISI – 316 za některých podmínek ,,rezne“. Nejprve se vyskytuje koroze bodová a následně i koroze plošná. Tato koroze je většinou příčinou tzv. bludných proudů, neuzemněným nebo naopak uzemněným žebříkem, usazením rozpuštěné soli na nerezové oceli, přechlorovanou vodou, příliš nízkou hodnotou pH, vlhkým prostředím v kombinaci s výpary chóru, atd. Po odstranění těchto problémů je nutné pravidelně ošetřovat nerezovou ocel přípravkem na to určeným a zajistit správné uzemnění všech komponent vč. samotné bazénové vany.


5. Je nutné používat současně filtrační zařízení i bazénovou chemii?

Aby byla bazénová voda čistá, průzračná a s jiskrou, je nutné mimo mechanickou úpravu vody provádět i její chemické ošetření. Základní hodnoty, které je nutné sledovat, jsou pH, dezinfekce (chlorová, bezchlorová), alkalinita, tvrdost a v neposdní řadě i samotný zákal.


6. Jaká bazénová chemie je nejúčinnější?

Účinná látka, ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba. Všechny přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné.

Přípravky ale téměř nikdy netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou buď rizika spojená s používání koncentrátu, komplikované dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty).

Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby a použité kapaliny a eliminovat riziko kontaminace přípravku bakteriemi či dalším znečištěním z okolí, aby přípravek nereagoval s těmito částicemi již během přepravy k zákazníkovi, resp. aby zákazník dostal přípravek plně funkční. Tekuté přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí bez přístupu vzduchu, plně automaticky a s využitím nejmodernějších technologií, zde je tedy zajištěno, aby zákazník dostal výrobky koncentrované a kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu účinných látek) také pojiva. Pojiva často nemusí být uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při dlouhodobém používání mohou ovlivnit jakost bazénové vody. Z toho důvodu je doporučeno obměňovat vodu nejen pomocí dopouštění po praní filtru, ale rovněž provádět i pravidelnou obměnou větší části (min. 1/3) z celkového objemu vody v bazénu. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv.

Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlorovou a bezchlorovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu.

Chlorová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je obvykle levnější, její dávkování i měření pak jednodušší. Nedodržují-li se hygienická opatření (osprchování se před vstupem do bazénu), může vznikat riziko vyšších koncentrací vázaného chlóru, který je v tomto případě dráždivější pro koupající se, než kyslíková dezinfekce (bezchlorová úprava vody).

Dávkování chlorové chemie ve formě tablet se často řeší pomocí tablet BST. Jedná se o chlórovou trojkombinaci: aktivní obsah chlóru 84%, flokulant (pro zvločkování drobných nečistot) a protiřasový prostředek, organické tablety 200 g nebo 20 g. Bazénová Super Tableta je pomalu rozpustný stabilizovaný chlórový přípravek vhodný pro preventivní dlouhodobou údržbu bazénové vody, ničící zárodky a bakterie. Flokováním odstraňuje jemné nečistoty a brání tvorbě řas. Vhodné zejména pro dlouhodobé a preventivní ošetřování průzračné bazénové vody.

Kyslíková chemie pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující. Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru dražší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlorovou tabletu.

Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie za rok.


7. Jak silný výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na jakou velikost bazénu?

Tento výpočet není jednoduchý. Musejí se brát v potaz tepelné ztráty - izolace stěn i dna bazénu, zakrývání hladiny, u výměníku teplota vstupní vody z topného média, délka bazénového potrubí, samozřejmě kubatura vody v bazénu, provoz, požadavek na rychlost natápění, atd. Proto, aby se nemusel každý výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na bazén počítat zvlášť, máme v katalogu VAGNER POOL 2021-2022 (strana 214) orientační tabulku výkonů na danou velikost bazénu. Doporučený výkon je vhodné konzultovat s bazénovou firmou, která provádí realizaci s ohledem na místní podmínky a samotné umístění instalace.

8. Mám v bazénu kalnou vodu a řasy, jak vodu zase vyčistit?

Postup vyčištění vody v bazénu je vždy stejný. Je vhodné čerpadlo spustit v ručním režimu, resp. prodloužíme jeho provozní dobu (IR - viz. bod 3), změříme a upravíme koncentrace základních parametrů vody - alkalinita (80-120 mg/l), pH (6,8-7,2), provedeme přechlorování vody chlorovým granulátem a vyvločkujeme nejmenší částečky pomocí vločkovače. S použitím vločkovače bude docházet k rychlejšímu a učinnějšímu zanášení filtrační nádoby, tudíž bude třeba několikráte provést praní filtru. Tento proces opakujeme vícekrát, resp. do úplného vyčištění vody, odstranění zákalu, dosažení požadovaných parametrů jakosti vody.


9. Jak správně zazimovat bazén?

Nejprve upustíme vodu cca 25cm pod protiproud, pokud není protiproud, tak pod trysky. Dále vysajeme nebo vyfoukáme vodu z potrubí (provádí většinou bazénová firma). Následně vypustíme vodu z filtračního zařízení a ze všech čerpadel. V případě, že se jedná o bazén se slanou/mořskou vodou, je vhodné provést oplach/proplach všech zařízení a komponent "sladkou" vodou (např. čerpadla, výměníky, elektrolitycké cely, sondy, atd.) před samotným procesem vysušení s následným uskladněním a zazimováním. Měřicí sondy je nutné umístit do nádobek s uchovávacím roztokem (nikoli destilovanou vodou) tak, aby nedošlo k jejich poškození z důvodu vyschnutí. Obecně se dá říci - co jde v rámci bazénové technologie jednoduše demontovat, můžeme uložit na suché a teplé místo. Nakonec přikryjeme bazén krycí plachtou a plachtu upevníme. V případě čerpadel a vzduchovačů je vhodné během zimy několikráte otočit turbínou/ventilátorem tak, aby nedošlo k případnému "přilepení" ucpávky, resp. k jejímu poškození během opětovného zprovoznění na jaře.