VELKOOBCHOD S BAZÉNOVOU TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM

cs

Řešení problémů s nečistotou

 

PROBLÉM:

PŘÍČINA:

ŘEŠENÍ, NÁPRAVA

VŽDY JAKO PRVNÍ JE NUTNÁ KONTROLA pH

1) Voda je zelená, ale čistá.

 

a) Stopy železa z napouštěné vody (voda je žlutozelená)

b) Stopy mědi vlivem koroze měděných částí (voda je tyrkysově zelená)

Nárazové nebo šokové zachlórování

Provedení:

1) zregulovat hodnotu pH

2) např. rozpustit ve vodě rychle rozpustný granulát pro rychlé chlorování a přidat jej do vody

2) Voda je hnědá a kalná

vysoký obsah železa ve vodě v bazénu / korodující železné díly

Dle bodu č.1

3) Voda je mléčná a kalná

 

  1. organické nečistoty
  2. látky působící zakalení (anorganické)
  3. příliš mnoho flokulačního přípravku
  1. nárazové nebo šokové chlórování jako bod č.1
  2. regulovat pH-hodnotu.
  3. redukovat vločkování, vnést do bazénu nečistotu, aby se mohl floccer na ni navázat

4) Voda je černohnědá a kalná

Vysoký podíl manganu ve vodě, většinou podmíněno spodní vodou

Dle bodu č.1

5) Voda je neprůhledná zelená

Stěny bazénu jsou zelené a kluzké, rostoucí řasy

Šokově chlorovat dle bodu č.1 a přidat přípravek proti řasám

6) Stěny bazénu jsou drsné

Usazeniny látek způsobují tvrdost vody (vápno)

Odstranit usazeniny přípravkem nebo vypustit bazén a použít kyselý bazénový čistič. Nastavit pH-hodnotu 7,0-7,4

7) Zápach chlóru, dráždění

Chlór je vázaný ve vodě Chloramin

Superchlorace - což znamená přechlórovat takovouto vodu na 10x vyšší obsah volného chlóru, než jste naměřili vázaného.

8) Voda silně pění (u protiproudých zařízení)

Voda obsahuje silně pěnící algicid, zbytky zazimovacích prostředků, nebo čistící přípravky

Přidat větší množství čerstvé vody, nepoužívat čistící prostředky pro domácnost , použít odpěňovací přípravek

9) Koroze

a) pH-hodnota je příliš nízká

b) stopy mědi ve vodě

a) zvýšit pH-hodnotu na 7,0-7,4

b) dle bodu č.1