VELKOOBCHOD S BAZÉNOVOU TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM

cs

Práce s chemikáliemi


Pro zajištění bezpečnosti při používání koncentrovaných chemických výrobků, je nutné dodržovat následující body:

 

  1. různé druhy chemikálií se nesmí v koncentrované formě v žádném případě míchat, používejte pouze vhodné nádoby pro míchání s vodou
  2. veškeré chemikálie je nutné skladovat v chladu a suchu (nevystavovat slunečnímu záření), nádoby uchovávat v dobře uzavřeném stavu
  3. dodržujte návod k použití (nedávkovat „od oka“, vhodné seznámit se s bezpečnostními listy)
  4. chraňte před dětmi
  5. použité obaly jsou plně recyklovatelné
  6. Při práci s chemikáliemi nejíst, nepít, nekouřit

Způsob dávkování chemikálií

Dávkování chemických prostředků (tekuté přípravky nebo granuláty) můžeme provést buď jednorázově ručně, nebo pomocí plovoucích dávkovacích dóz (obr.1), poloautomatických průtočných dávkovačů pevných látek do potrubí (obr.3)  nebo přes by-pass (obr. 2).  Tyto dávkovače používáme pro dávkování pevných látek (20gr. nebo 200gr. tablety).  Pro dávkování tekutých prostředků jsou určeny dávkovací pumpy (obr. 4).

Tekuté bazénové chemické přípravky určené pro SEKO automatické dávkovače: