VELKOOBCHOD S BAZÉNOVOU TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍM

cs

Zazimování bazénu

Vážení obchodní partneři,

přiblížila se opět doba zazimování bazénů. Každý máte jistě svůj systém jak zazimovat bazén a technologii. Naším cílem není Vám radit nebo Vás snad poučovat. Níže bychom chtěli pouze zmínit často opomíjené body, které na jaře vedou ke sporným situacím:

  1. Při zazimování filtrační nádoby nezapomeňte odmontovat manometr a uschovat jej na teplém místě. Vlivem mrazu může dojít k poškození tlakové pružiny a tím k znehodnocení manometru (i jediná kapka vody ponechaná v manometru jej vlivem mrazu dokáže zničit.)

 

  1. Zazimování sond – sondu vyjměte z potrubí a ponořte ji do lahvičky naplněné uchovávacím roztokem A930334R a umístěte na teplém místě. V případě, že nemáte uchovávací roztok, lze jako alternativu použít roztok pH 4. V žádném případě nepoužívejte obyčejnou nebo destilovanou vodu. Pokud sondu necháte v suchém potrubí, dojde k vyschnutí měřící části. Dále může vlivem mrazu dojít k přemrznutí sondy a tím k jejímu znehodnocení.

 

  1. Dávkovací stanice – chemii z dávkovacích pumpiček je potřeba vypustit. Pokud je to možné, demontujte i samotné zařízení a uschovejte jej na teplém a suchém místě.
    Detailnější instrukce naleznete na webu vagnerpool.com v návodech k dávkovacím stanicím.

 

  1. Použitím zazimovacího roztoku 911330100 nejenom, že zabráníte tvorbě řas a bakterií, ale především zamezíte vysrážení vápníku v bazénu. Pokud zazimovací roztok nepoužijete, dojde k jeho usazení na dně a na stěnách bazénu. Vytvoří se pórovitá krusta, ve které se usazuje a množí řasa. Čištění bazénu před zprovozněním je u takto znečištěného bazénu opravdová lahůdka.

 

  1. Instalujte do bazénu zimní dilatační plováky 9800921, které nejsou jen dobrým prodejním artiklem. Při větších mrazech zabrání deformaci bazénového tělesa.

 

V kapitole 19 Katalog 2017/2018 - Zazimování   našeho katalogu, naleznete mimo další drobnosti k zazimování i krycí plachty, které dokonale ochrání nezakrytý bazén. Plachty se vyrábí přímo na míru a díky nim je bazén v zimě chráněný před pádem cizích předmětů.